Skip to content
Home » ПУБЛИКАЦИИ » Смъртен акт

Смъртен акт

смъртен акт

Когато имаме починал близък, без значение къде – в дома, болница или специализирано заведение, предстои изваждането на следните документи:

На първо място, трябва да знаете, че ако сте избрали компетентна траурна агенция, подготовката на всички документи би трябвало да са грижа на агенцията. Въпреки това, ние от траурна агенция Варна Мемориал ще обясним в кратка форма кои са необходимите документи и в какъв ред се вадят.

Когато имаме починал в дома, обикновено първата реакция е да позвъните на тел.112 или направо на бърза помощ. Ако това се случи, следват два варианта – или от там ще ви кажат, че вече няма смисъл да идват и трябва да си потърсите траурна агенция, или ще дойдат и просто ще констатират смъртта. 

Как става това?

Бърза помощ констатира единствено часа на пристигането си и липсата на дихателна и сърдечна дейност. Това става чрез издаването на един жълт формуляр, наречен констатация за смърт.

Този документ не е съобщение за смърт, не е и смъртен акт.

Какво предстои от тук нататък?

Както разбрахме, констатацията за смърт не е задължителен документ, нито се издава при всяка загуба на човешки живот. Това, което следва е задължителното издаване на съобщението за смърт. То се издава от компетентно медицинско лице. Този документ, най-често, хората мислят, че е така нареченият акт за смърт. Не, това документът, след който и на базата на който се изважда смъртния акт.

Ако при загуба на близък, първата ви реакция е да звъннете на личния ви лекар, обикновено той ще ви каже, че траурните агенции разполагат с такъв. И най-добре звъннете на тях. Още повече, че в извън работно време и в малките часове, те нямат право да издават съобщение за смърт. 

Една траурна агенция трябва да разполага  с лекар, който компетентно да може да напише съобщението. Чрез него агенцията да подготви изваждането на смъртен акт. 

Къде и кога се случва това?

Издаването на смъртният акт става чрез служба гражданско къстояние. Там се взема оригиналът на гореспоменатото съобщение за смърт и личната карта на починалия. На мястото на личната карта, която по-късно се унищожава, се издава смъртен акт. Той от тук нататък представлява починалия пред всички необходими институции.

Законовият срок, който изисква службата по гражданско състояние, е смъртния акт да се издаде до два дни, от деня на смъртта, или с други думи, от датата на съобщението за смърт.

Смъртният акт е документът, който е нужен при заявяването на погребение, кремация, изваждането на удостоверение за наследници, закриването но партиди, тегленето на пари на името та починалия, закриване на сметки и др.

Разбира се, смъртният акт, както и всички останали документи са грижа на траурната агенция. Тя изважда всеки един от тях, ако, разбира се, сте случили на коректна траурна агенция.

Ние от траурна агенция Варна Мемориал, изваждаме и подготвяме всички документи по погребението или кремацията, организираме церемонии, опела и панихиди, разполагаме денонощно с лекар, хладилна камера и ние лично ще ви посетим до 25 минути на адрес.

Денонощно! Безплатна катафалка!

Call Now Button